Historia obiektu Podwale Grodzkie 4 w Gda艅sku

Budynek przy ul. Podwale Grodzkie 4 w Gda艅sku, kt贸ry by艂 przed wojn膮 siedzib膮 inspekcji kolei z虈elaznych, stanowi element zespo艂u zabudowy Dworca G艂贸wnego w Gdan虂sku. Zesp贸艂 ten, wzniesiony zosta艂 etapami w latach 1893-1896 i 1897-1910. Cze台s虂c虂 zespo艂u z lat 1893-1896 to relikty dawnego Dworca Bramy Wyz虈ynnej i sa台 to budynek poczty i przyleg艂e don虂 magazyny kolejowe. Najstarszy budynek g艂贸wny, konstrukcji szkieletowej, istnia艂 w miejscu p贸z虂niejszych kas kolei elektrycznej (obecnie restauracja Mc Donald). Obecny budynek g艂贸wny, ceglany, z wysoka台 wiez虈a台, wzniesiony w stylu nas虂laduja台cym renesans niderlandzki, zbudowano w latach 1897-1900. Do 1907 r. ukon虂czono budynki towarzysza台ce, tj. wspomniany budynek kas kolei elektrycznej, budynek inspekcji kolei z虈elaznych z mieszkaniami s艂uz虈bowymi (p贸z虂niejsza台 przychodnie台 lekarska台) oraz budynki socjalne usytuowane w pobliz虈u kas kolei elektrycznej. Wymieniony zesp贸艂 stanowi integralna台 cze台s虂c虂 wie台kszego kompleksu obiekt贸w administracyjnych zbudowanych na prze艂omie XIX i XX w. w linii dawnych fortyfikacji bastionowych.

Projekt budynku inspekcji kolei z虈elaznych powsta艂 29.08.1898 r., jednak pe艂nej realizacji obiekt doczeka艂 sie台 dopiero w latach 1905-1910.

Budynek podlega艂 wielu remontom i modernizacjom, w tym w latach 1908, 1912, 1933 i 1939 (w贸wczas zaprojektowano w poziomie piwnic pokoje mieszkalne i toalety). Z najnowszych obserwacji dokonanych zar贸wno na elewacjach obiektu jak i w jego wne台trzach wynika, z虈e p贸艂nocne skrzyd艂o elewacji zachodniej zosta艂o wt贸rnie podwyz虈szone o jedna台 kondygnacje台, byc虂 moz虈e podwyz虈szono takz虈e oba piony klatek schodowych w tej elewacji.

Po II wojnie s虂wiatowej, kt贸ra台 obiekt przetrwa艂 w stosunkowo dobrym stanie, urza台dzono tu kolejowa台 przychodnie台 lekarska台, dzia艂aja台ca台 do pocza台tku XXI w. Nasta台pi艂y w tym okresie kolejne zmiany w zakresie uk艂adu komunikacji i podzia艂贸w wne台trz aby w ko艅cu po zaniechaniu w budynku dzia艂alno艣ci medycznej, obiekt zacz膮艂 popada膰 w coraz wi臋ksz膮 ruin臋.Budynek sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 firmy Versus Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 S.K.A., wiosn膮 2010 roku i od tej pory poddawany jest kolejnym remontom tak by w 2014 roku doczeka膰 si臋 nowej ods艂ony w charakterze klimatycznego kompleksu biurowego z r贸wnie klimatyczn膮 restauracj膮 z minibrowarem, w kt贸rym na miejscu b臋d膮 wa偶one wy艣mienite piwa rozmaitych gatunk贸w.